سوالات متداول

شرایط فسخ قرارداد چیست ؟

درصورت تمایل پذیرنده میتواند قرارداد را بصورت یکطرفه فسخ نماید ، در این صورت موظف است یک هفته قبل مراتب را به شرکت اطلاع داده، تمامی کارت های عضویت را به شرکت عودت دهد و بدهی خود را تسویه نماید .

لازم به ذکر است در صورت خروج پذیرنده ای از طرح مانی بن تمامی اعتبارات اختصاصی صادر شده توسط این پذیرنده باطل می شود اما کارت های صادر شده برای مشتریان همچنان معتبر بوده و نزد سایر پذیرندگان قابل استفاده می باشد .