سوالات متداول

اگر مشتری پس از گرفتن اعتبار تصمیم به عودت دادن کالا بگیرد چه باید کرد ؟

در این صورت پذیرنده باید با تماس با واحد پشتیبانی پذیرندگان و اعلام شماره مشتری و یا کد عضویت وی ، درخواست باطل نمودن این تراکنش را اعلام نماید .