سوالات متداول

چگونه میزان اعتباری که باید به عنوان تخفیف دریافت کنم را محاسبه کنم ؟

  • درصد درج شده بر روی برچسب مانی بن بر روی درب ورودی فروشگاه را در رقم خرید خود ضرب کنید تا میزان اعتبار قابل دریافت در ازای خرید شما مشخص گردد ، به عنوان مثال اگر میزان خرید شما 150000 تومان است و درصد توافق شده با فروشگاه 10% است میزان بن قابل دریافت در ازای خرید شما 15000 تومان خواهد بود .