سوالات متداول

اگر پذیرنده زیر مجموعه این طرح از قبول کارت عضویت و اعتبار داخل آن خودداری کرد چه باید بکنم ؟

در چنین شرایطی شماره فاکتو و یا مبلغ خرید خود را به همراه کد فروشگاه (درج شده بر روی برچسب روی درب ورودی فروشگاه) به واحد پشتیبانی مشتریان ارسال یا اعلام فرمائید تا موارد توسط واحد شکایات موسسه پیگیری گردد .

اطلاعات مربوط به ارتباط با واحد پشتیبانی مشتریان مانی بن، پشت کارت عضویت شما درج شده است.