نرم-افزار-وفاداری-مشتری

باشگاه مشتریان چگونه مشتریان وفادار قهر کرده شما را شناسایی می کند؟ (۱۳۹۵/۱۰/۱۶) (وبلاگ) (تعداد بازدید : 151)

هر کسب و کار به نسبت جذب مشتریان جدید تعدادی از مشتریان قدیمی خود را از دست می دهد و معمولا این کسب و کار ها آماری از تعداد جذب مشتریان جدید و تعداد بازگشت مشتریان قدیمی و تعداد مشتریان از دست رفته خود ندارند.

بیشتر