سوالات متداول

مدت زمان قرارداد چقدر است ؟

  • تمامی قرارداد های موسسه آریا شکوه فردا در ابتدای امر حداکثر 3 ماهه خواهد بود و در صورت توافق طرفین ، در زمان تمدید ، این قرارداد میتواند 3 ، 6 و یا یکساله باشد.