تحلیل-رفتار-مشتری

تحلیل رفتار مشتری چیست و چگونه به رونق کسب و کار شما کمک میکند ؟ (۱۳۹۵/۱۰/۱۲) (وبلاگ) (تعداد بازدید : 2848)

بیایید موضوع را با ذکر یک مثال توضیح دهیم، فرض کنید که شما دو مشتری دارید که هر دو تا بحال پنج بار به شما مراجعه کرده اند بی ایید مدل خرید دو مشتری از شما را با هم مقایسه کنیم و ببینیم آیا یک نوع تبلیغات مشخص از جانب شما می تواند هر دو مشتری را برای خرید بیشتر تشویق کند ؟

بیشتر